Tandheelkunde en Kaakchirurgie

Gezond gebit

Tandheelkunde & Kaakchirurgie

  • Kaakchirurgie
  • Tandheelkunde

Kaakchirurgie

Orale en Maxillofaciale chirurgie

Een groot onderdeel vormt de traumatologie waarbij alle mogelijke breuken aan onder en bovenkaak hersteld kunnen worden. Hierbij wordt grote zorg besteed aan het zoveel mogelijk intact laten van het gebit zodat dit functioneel blijft. Hierbij wordt vaak gekozen voor intra orale spalken op het gebit zodat geen wortels van tanden beschadigd kunnen raken en het gebit zoveel mogelijk onbeschadigd blijft. Hierbij kunnen vaak multipele soorten cerclages, ijzerdraadstructuren om kaken heen en tussen tanden door gevlochten, toegepast worden.

Dergelijke structuren worden ook toegepast bij uitgeslagen tanden die weer in de tandkas teruggeplaatst worden. Alles is er op gericht het gebit zoveel mogelijk intact te laten.

Tumorchirurgie

Veel tumoren in en rond de mondholte zijn locaal zeer agressief en daar kan een kaakresectie in de vorm van een mandibulectomie of maxillectomie vaak levensreddend zijn. In sommige gevallen kan met chemotherapie en radiotherapie nog nabehandeld worden voor het beste resultaat. Bij schade aan het kaakgewricht, waarbij de bewegelijkheid in het geding is, kan een condylectomie uitgevoerd worden zodat een nearthrose ontstaat.

Implantologie

Hierbij wordt een tand volledig vervangen door een kunstmatig gebitselement, een implantaat. Plastische chirurgie om na een trauma aan de kop het aangezicht weer functioneel te krijgen.

Tandheelkunde

Binnen deze discipline worden alle aandoeningen behandeld die met de mondholte, kaken en aangezicht te maken hebben. Naast honden en katten zijn er uiteenlopende diersoorten die hiermee te maken hebben en dus behandeld kunnen worden van konijnen tot olifanten aan toe. Problemen met het voedselverwerkingsapparaat hebben een grote impact op het algehele welbevinden van een dier en dienen dan ook altijd behandeld te worden.

Tot de behandelmogelijkheden horen:

Stomatologie

Hier vallen de behandeling van alle soorten ontstekingen in de mondholte onder, parodontologie is hier een groot onderdeel van waar men zich richt op de tandvleesontstekingen en losse gebitselementen. Gebitsreinigingen en extracties maar ook speciale chirurgie zoals guided tissue regeneration, om tanden weer stevig in de kaak te groeien, maken hier deel van uit

Endodontologie

Hieronder vallen alle facetten van wortelkanaalbehandelingen waarbij tanden die een open wortelkanaal hebben door trauma weer gerestaureerd worden.

Restauratieve tandheelkunde

Hierbij gaat het om de restauraties met composietvullingen aan beschadigde gebitselementen. Een belangrijk deel hiervan vormt ook de prosthodontologie, het maken van kunstkronen van bv roestvrij staal op beschadigde gebitselementen.

Orthodontie

Hieronder worden alle ingrepen verstaan die tot een betere inbeet, occlusie, van het gebit moeten leiden, gebitsregulatie. Dit loopt van het plaatsen van beugels en het verlengen van kronen tot soms zelfs het opofferen van tanden door extractie om het ongemak voor het dier te verminderen.

Team tandheelkunde en kaakchirurgie

Read more about Marnix Lamberts
Marnix Lamberts - Dierenarts Tandheelkunde en Kaakchirurgie

Marnix Lamberts

Dierenarts Tandheelkunde en Kaakchirurgie
Lees info
Read more about Kim Heij
Kim Heij - Paraveterinair

Kim Heij

Paraveterinair
Lees info
Read more about Ivonne van Zanten
Ivonne van Zanten - Paraveterinair

Ivonne van Zanten

Paraveterinair
Lees info
Terug naar Discipline overzicht