Spoed en Opname

24/7 zorg voor uw dier

U kunt voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar bij ons terecht

Er zijn 24/7 dierenartsen en paraveterinairen aanwezig voor de zorg van uw dier.

In geval van spoed dient u ons altijd eerst te bellen op 020 308 07 50. De reden hiervoor is dat wij ons kunnen voorbereiden op het soort spoedgeval en wij daardoor zo snel mogelijk de juiste eerste hulp kunnen bieden en behandeling kunnen starten.

Daarnaast kan het bij tijd en wijle erg druk zijn met het aanbod van spoedpatiënten waardoor het voor ons heel fijn is om te weten wat wij voor patiënten kunnen verwachten. Ook voorkomen we zo voor u een langere wachttijd dan noodzakelijk.

Aan de telefoon en bij binnenkomst zal er een inschatting gemaakt worden van de ernst. Afhankelijk daarvan kunnen wij bepalen wat de de behandeltijd wordt en ook wat de wachttijd voor u wordt. Deze kan vaak enkele uren in beslag nemen.

Opname, Intensive Care en Quarantaine

In een aantal gevallen is een (langdurige) opname van uw dier noodzakelijk. Wij beschikken over een zeer grote opname-capaciteit die 24/7 bemand is door dierenartsen en paraveterinairen en voorzien is van de modernste apparatuur.

De opnamehokken zijn voorzien van infuuspompen, (vloer)verwarming en zuurstof. Tijdens het verblijf worden de dieren continu gemonitord en een aantal keren per dag lichamelijk onderzocht. De intensiteit van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de te behandelen aandoening. Voorbeelden van aandoeningen en behandelingen die een langere opname vereisen zijn:

  • Bloedtransfusies
  • Behandeling van dieren met ernstige lever- en nierproblemen
  • Verschillende vormen van shock
  • Epileptiforme aanvallen
  • Ernstige infectieziektes

Ook beschikken wij over een quarantaine waar dieren met infectieuze ziektes zoals Parvo of de ziekte van Weil kunnen worden opgenomen. Indien uw dier moet worden opgenomen zullen wij u dagelijks op de hoogte houden van de toestand van uw dier. U krijgt op voorhand duidelijk uitgelegd wat de behandeling gaat inhouden en wat voor onderzoeken er waarschijnlijk verricht moeten worden.

Terug naar Discipline overzicht