Medische Beeldvorming

Beeld van het inwendig lichaam

Medische Beeldvorming

 • Echografie
 • Röntgen
 • CT scan
 • Endoscopie

Echografie

Echografie

Bij Evidensia Dierenziekenhuis Amsterdam beschikken we over een aantal moderne echografie toestellen en hoogopgeleide gedifferentieerde artsen. Voor een echografisch onderzoek is meestal geen sedatie nodig, maar in een zeldzaam geval moeten we wel besluiten uw dier in slaap te brengen. Dit zal uiteraard op voorhand met u besproken worden. Houdt er rekening mee dat we de vacht uw dier lokaal zullen scheren aangezien dit een enorme winst in beeldkwaliteit geeft.

Tijdens het onderzoek kan er (altijd in samenspraak met u) besloten worden of er celmateriaal wordt afgenomen voor verder onderzoek (DNAB/Tru-cut).

Echografie van de buikholte (echo-abdomen)

Bij echografie van het abdomen zal er gekeken worden naar de verschillende organen. Er kan zowel naar de het onderlinge verband, de aflijning als de binnenkant van de organen gekeken worden. Bij dit onderzoek ligt het dier meestal in rugligging en wordt gebruik gemaakt van comfortabele kussens.

Echografie van het hart (echo-cardio)

Bij het echografisch onderzoek van het hart ligt het dier meestal in zijligging en zullen er verschillende metingen worden uitgevoerd bij het bewegende hart. Op basis van dit onderzoek kan er bepaald worden of er sprake is van een cardiologisch probleem en of dit probleem ook de verklaring is voor de klachten.

Echografie van spieren en pezen

Dit onderzoek zal meestal gebeuren in samenspraak met de afdeling orthopedie.

Röntgen

Wij beschikken over moderne digitale röntgenapparatuur, De beelden kunnen worden beoordeeld door onze radioloog. In veel gevallen zal dit onderzoek plaatsvinden zonder sedatie, maar in sommige gevallen is sedatie noodzakelijk. Dit zullen wij op voorhand aangeven.

CT scan

Wij beschikken over een moderne Conebeam-CT. CT vormt een waardevolle aanvulling op de andere vormen van diagnostiek. Het maakt gebruik van röntgenstraling en creëert een driedimensionaal beeld waardoor deze techniek uitermate geschikt en waardevol is voor onder andere:

 • Orthopedische afwijkingen. Bijvoorbeeld gecompliceerde fracturen of gewrichten.
 • Studies van de borstholte. Bijvoorbeeld bij verdenking van uitzaaiingen of vreemde voorwerpen.
 • Bepalen van de grootte van tumoren en de mate van ingroei in aangrenzende organen.
 • Bepaalde neurologische afwijkingen of afwijkingen aan de wervelkolom.
 • Aandoeningen van de schedel zoals van het middenoor (bulla) en de bovenste luchtwegen.
 • Tandheelkundige afwijkingen en afwijkingen aan de kaken.

Voor het CT-onderzoek is een algehele narcose vereist. De duur van de narcose en het onderzoek is afhankelijk van de grootte van de patiënt en het te onderzoeken lichaamsdeel.

Bij onderzoeken van bijvoorbeeld de borstholte, tumoren en weke delen zal bijna altijd gebruik gemaakt worden van contrastmiddelen aangezien dit een duidelijk beeld geeft van de bloedvoorziening en afbakening van bepaalde structuren.

De beelden van de CT-scan worden beoordeeld door een radioloog en worden verwerkt in een duidelijk verslag met beelden inclusief annotaties zodat wij deze later ook met u kunnen bespreken.

Endoscopie

Wij beschikken over moderne apparatuur op het gebied van endoscopie en endochirurgie. Endoscopische onderzoeken worden gedaan om bepaalde lichaamsholtes, zoals bijvoorbeeld de maag, de urineblaas of de gewrichtsholte in beeld te brengen zodat op basis van het macroscopisch (met blote oog waarneembaar) beeld een diagnose of waarschijnlijkheidsdiagnose kan worden gesteld.

In sommige gevallen is het noodzakelijk biopten te nemen zodat een patholoog deze biopten (microscopisch) kan beoordelen en op basis hiervan een diagnose kan stellen. In weer andere gevallen kan er via endoscopie chirurgisch worden ingegrepen met behulp van speciaal daarvoor ontworpen materiaal.

Ook gebruiken we tegenwoordig een diode-laser om bijvoorbeeld tumoren uit de blaashals of plasbuis te verwijderen.

Vormen van endoscopie waarvoor u bij ons terecht kan:

 • Maag-darmkanaal: Oesophagoscopie; Gastroscopie; Duodenoscopie; Coloscopie
 • Luchtwegen: Rhinoscopie; Laryngoscopie; Tracheoscopie; Bronchoscopie (BAL)
 • Borstholte: Thoracoscopie (Pericardresectie; ligatie Ductus Thoracicus)
 • Buikholte: Laparoscopie Urinewegen en genitaliën:
 • Vaginoscopie; Urethroscopie en Cystoscopie
Terug naar Discipline overzicht